Ebeveynlerin okulöncesi eğitimde uygulanan aile katılım çalışmalarından beklentileri

EBEVEYNLERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE UYGULANAN AİLE KATILIM ÇALIŞMALARINDAN BEKLENTİLERİ

Ebeveynlerin okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan aile katılım çalışmaları ile ilgili görüşleri ve yapılan çalışmalara yönelik beklentileri incelenme üzerine yapılan bu çalışmada, elde edilen bulgulara göre, anne babaların okul öncesi kurumlarda yapılan aile katılım çalışmalarında yer almak istemektedir. Aile katılım çalışmalarından en çok bireysel görüşmeleri tercih ettikleri belirlenmiştir. Ebeveynlerin çoğunluğu düzenli olarak haberleşme mektupları gönderilmesini ve öğretmenlerin ev ortamlarını ziyaret etmelerini istedikleri görülmüştür. Ayrıca sınıf içi çalışmalarda yer almak istedikleri görülmüştür.

Okul öncesi dönemde, çocukların gelişimi ve eğitimi ile ilgili istenilen amaçlara ulaşılmasında ailelerin eğitime dahil edilmesi son derece önemlidir. Araştırma sonuçlarında da görüldüğü gibi aileler eğitime katılmada isteklidir. Okul öncesi eğitim kurumlarında “ailelerin eğitime katılımı