Eğitim ödeneği

Eğitim ödeneği

Okul öncesi eğitim ödeneği işlemleri

Anaokullarının yakacak, elektrik, su, kırtasiye ve temizlik giderleri ile yeni açılmış olan anaokullarının Haberleşme ve Yangından Korunma giderlerinde kullanılacak ödenekler serbesti miktarlarına göre İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilmiştir.

Eğitim ödeneği
—–

Bağımsız anaokullarında görev yapan öğretmen ve personelin yollukları, görevli oldukları il ve ilçedeki defterdarlık ve mal müdürlüklerine gönderilmiştir.

—–

MEB Internet Erişim Projesi” kapsamında illere ADSL Internet erişimi sağlanmış olan okulların abonelik giderleri ödemelerinde kullanılmak üzere il ve ilçelerdeki Defterdarlık Muhasebe ve Mal Müdürlüklerine ödenek gönderilmiştir.