Okul Öncesi Alan Gezisi – Mektup Yazıyorum

Öğretmen daha öncesinde iletişime geçerek belirlemiş olduğu bir ana sınıfının öğrencilerinden gelen mektupları eline alır ve sınıfımıza mektuplar gönderilmiş diyerek çocukların dikkatini çeker. Çember şeklinde oturularak zarflar incelenir. Mektupların kimin tarafından gönderildiğine ve içinde nelerin bulunabileceğine dair öğrencilerin görüşleri alınır.

Ardından mektup arkadaşlarından gelen zarflar açılır. İçinden çıkan resimler incelenir. Yazılan notlar öğretmen tarafından okunur. ‘Şimdi biz de arkadaşlarımızın mektuplarını cevaplayalım’ denilir ve sınıf iki gruba ayrılır. Bir gruba zarflar ve boya kalemleri, diğer gruba ise A4 kâğıdı ve boya kalemleri dağıtılır.

Bir grup zarfları diledikleri gibi resimler çizer diğer grup ise kâğıtlara duygu ve düşüncelerini anlatan resimler yapar. Resim kâğıtlarına öğrencilerin iletmek istediği sözler not alınır. Zarfların üzerine de gönderileceği yerin adresi yazılır. Resimler katlanarak zarflara yerleştirilir.

Öğretmen öğrencilere hazırladığımız mektupları mektup arkadaşlarımıza nasıl gönderebiliriz? sorusu yöneltilir ve posta yoluyla sonucuna ulaşılır. Önceden postane gezisi için gerekli hazırlıklar yapılır. Postane ile ilgili görseller eşliğinde öğrenciler gezide yapılacaklar hakkında bilgilendirilir. Ardından postaneye gezi düzenlenir. Mektuplar sahiplerine gönderilmek üzere postane görevlilerine teslim edilir. Gezi sonrasında postanede gözlemlenenler hakkında konuşulur. Mektuplaşmanın önemine dair sohbet edilir.

 

mektup gönderelim

 

mektup gönderelim