Okul Öncesi Drama Etkinlikleri – Yaşlılara Saygı

Öğrencilere çeşitli bebek, çocuk, genç, yetişkin, yaşlı insan fotoğrafları gösterilir. Fotoğraflar üzerine sohbet edilir. Sohbet sırasında öğretmen öğrencilere şu soruları yöneltir:
Bu fotoğraflardan hangisi size uygun olabilir?
En küçük/büyük kişi hangisidir?
Bebekler nasıl hareket eder?
Yaşlılar nasıl hareket eder?
Herkes bebek/genç/yaşlı gibi hareket etsin?

Öğrencilerin sorulara verdikleri cevapların ardından bebek, çocuk, genç, yetişkin, yaşlı insanların bulunduğu kartlar öğrencilere dağıtılır. Kartlar incelenir. Öğrencilerin aralarında sohbet etmeleri sağlanır. Bir süre sonra kartları bebekten/yaşlıya, yaşlıdan/bebeğe doğru sıralamaları istenir.

Sınıfa rollere uygun malzemeler getirilir. Bir canlandırma yapacakları söylenir. Roller dağıtılır. Minderlerden bir oturma odası düzeni oluşturulur. Anne, baba ve çocuk; dede ve ninesini ziyarete gelirler. Çocuk dede ve ninesine sarılır, öper. Dede ve nine çocuğa masallar anlatır. Anne yiyecek bir şeyler hazırlar ve hep birlikte yemek yerler. Yemekten sonra sohbet ederler. Sorasında vedalaşıp ayrılırlar.

Drama bittikten sonra öğretmen öğrencilere şu soruları yöneltir:
Dede ve nine olunca neler hissettiniz?
Yaşlı insanlar nasıl hareket ederler?
Torun ne demektir?
Bir dede/nine olsaydın torununa nasıl bir masal anlatırdın?
Hep çocuk olarak kalsak ne olurdu?

 

yaşlılara saygı haftası