OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNE 2.DUYURU

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNE 2.DUYURU

İL/ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

İLE

İLKÖĞRETİM VE UYGULAMA OKULUNDA GÖREV YAPAN

“OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ” ÖĞRETMENLERİNİN

DİKKATİNE!

Orijinal yazı için tıklayınız.

Üyelikten ayrılma dilekçesi için tıklayınız.

Üyeliğe devam etme dilekçesi için tıklayınız.

ÖNEMLİ : İlk ataması 14.09.2009 tarihinde  yapılanlar ile bundan sonra ataması yapılacak olanlardan İLKSAN aidatı kesilmeyecek, kesilmesi halinde ise bu tutar aynen iade edilecektir!

Ø       Düzenli olarak aidat kesintileri devam eden “okul öncesi eğitimi” öğretmenlerinin;

a)     Üyeliğini devam ettirmek istemeyenlerden, müracaat etmeden önce yasal faiz ile bugün emekli olmaları halinde alacakları emekli yardımı tutarını inceledikten sonra durumlarını değerlendirerek karar vermeleri ile,

b) Üyeliğini devam ettirmek isteyenlerde, çalıştıkları her yıl için alacağı emekli yardımının artacağını ve “üye” olarak sosyal yardım ve tüm haklardan yararlandırılacağı hususunu göz önünde bulundurmalıdırlar.

Duyurunun tamamına ulaşmak için lütfen tıklayın