Okul Öncesi Enerji Tasarrufu Etkinlikleri – Dünyayı Koruyalım

Öğrencilerle birlikte enerji kaynaklarımızın neler olduğu hakkında sohbet edilir. Enerji kaynaklarını tutumlu bir şekilde kullanmamız için neler yapıyoruz, diye sorularak sularımızı boşa harcamama, yanan ışıklar eğer gereksizse söndürmemiz gerektiği, geri dönüşümü olabilen atıklarımızı atık kutularında toplamamız gerektiği anlatılır.

Öğrencilere okulumuzda enerji kaynaklarımızı doğru kullanmamız gereken uyarı levhaları hazırlayarak gerekli yerlere asacakları anlatılır. Öğrencilere boya ve kâğıtlar verilir ve levhalarını resimlemeleri istenir. Kullandığımız muslukların olduğu yere asmak üzere suyu boşa harcamayı anlatacak bir levha ,elektrik düğmelerinin yanına işin bitince söndür mesajı veren levhalar hazırlayabilmeleri için rehber olunur.

Hazırlanan levhalar renkli kartonlara yapıştırılarak okulda uygun yerlere öğrencilerle birlikte asılır. Evde de uygun yerlere asabilecekleri bir levha çizmeleri istenir.
Sandalyeler ile çember oluşturulur. Öğrencilere “doğruysa kalk yanlışsa otur” oyunu oynanacağı söylenir. Burada öğrencilere enerji tasarrufu için yapılabilecekler ile ilgili olumlu olumsuz yönergeler verilir.

Odadan çıkarken ışıkları kapatmak
• Dişlerimizi fırçalarken suyu kapatmak
• Plastik şişeleri denize atmak
• Enerji dostu ampuller kullanmak
• Su akıtan muslukları tamir etmemek
• Televizyonu kapattıktan sonra fişini çekmemek vb.
• Enerji kaynaklarını boşa harcamaya karşı alınabilecek önlem doğru ise öğrenciler ayağa kalkar. Yanlış ise sandalyede oturur.
• Şaşıran öğrenci olursa o kişi oyundan çıkar.

 

dünyayı koruyalım