Okul Öncesi Fen Etkinlikleri – Dökülmeyen Su Deneyi

Masalara öğretmen tarafından cam bardaklar, su ve büyük kap yerleştirilir. Öğrencilere su dolu bir bardağı ters çevirirsek neler olabileceği sorulur ve bir miktar suyun olduğu bardağı ters çevirerek suyun döküldüğünün gözlemlenmesi sağlanır.

Suyun dökülmemesi için bir çözüm yolunun olup olmadığı sorulur. Su dökülmemesi için neler kullanılabileceği ile ilgili fikir alınır. Buldukları fikirleri uygulayarak suyun dökülüp dökülmediği incelenir.

Öğrencilere bardağın üzerini tamamen kapatacak büyüklükte kesilmiş kağıtlar verilir. Bardakların üzerini kağıtla kapatıp şimdi suyun dökülüp dökülmeyeceği sorulur. Alınan cevapların ardından tüm öğrencilerin bardaklarına su doldurup, üzerini kağıtla kapamaları ve bardağı ters çevirmeleri istenir. Bardağın hava almayacak şekilde kağıtla kapatıldıktan sonra suyun dökülmediği gözlemlenir ve bunun üzerine sohbet edilir.

Deneyden sonra kağıdın kuru ve ıslak bölümlerinin incelenmesine fırsat verilir. Deney değerlendirme çalışma sayfası ve boya kalemleri dağıtılır. Formdaki bölümler 1.Deneyde hangi malzemeleri kullandık? 2. Deneyi nasıl yaptık? 3. Deney sonucunda neler gözlemledik? açıklanır ve deneyin aşamalarını uygun bölümlere çizmeleri istenir.
Öğrencilerin çizimleri tek tek sorularak üzerine kısa notlar alınır ve deney çalışma sayfası evlere gönderilir.

dökülmeyen su deneyi

 

dökülmeyen su deneyi

 

dökülmeyen su deneyi