Okul Öncesi Fen Etkinlikleri – Rüzgar Yapalım

Öğrencilere “Rüzgar nedir?” sorusu sorulur. “Biz bir rüzgar oluşturabilir miyiz?” diye sorulur. Öğrencilerin sorularla üfleme tekniği ile rüzgar oluşturulabileceğini bulmaları sağlanır. Öğrencilerin her birine birer kâğıt mendil verilir. Bu mendillerin ne için kullanıldığı, ağır mı hafif mi olduğu sorularak yapılacak deneye dikkat çekilir. Yere çizilen çizgide yan yana sıra olmaları istenir. Öğrenciler tek elleriyle kâğıt mendili havada tutar ve üfleyerek havada kalmasını sağlarlar.

Mendiller havada uçuşarak yere düşerler. Öğrencilerin bir süre bu eylemi yapması için zaman tanınır. Öğrencilere yere düşen mendillerin çizgiye ne kadar uzaklıkta olduğunu tahmin etmeleri istenir. Bu tahminlerini neye göre yaptıkları sorularak ölçme araçları konusunda sorgulama başlatılır. Mendillerin çizgiden uzaklığı standart olmayan ölçme birimleri ile (pipet, kalem, karış, ip vb.) öğrenciler tarafından ölçülür. Sonuçlar karşılaştırılır. Kimin mendilinin en uzağa gittiği bulunur. Kimin mendilinin yakında kaldığı bulunur. Neden mendillerin farklı yerlere düştüğü hakkında sohbet edilir.

Mendilin daha uzağa gitmesi için ne yapılması gerektiği sorulur. Daha güçlü bir rüzgara ihtiyaç duyulduğunu bulmaları için sorular çeşitlendirilir. Problem tanımlandıktan sonra çözüm yolu bulmaları ve çözüm yollarını denemeleri için öğrencilere  rehberlik edilir.

Çözüm yollarından “hep birlikte üflemeliyiz” cevabı alınması için öğrencilere uygun sorular yönlendirilir. Daha sonra öğrencilerden biri seçilir ve o öğrenci mendili havada tutar. Öğrencilerin tümünün aynı anda mendile üflemesi istenir. Öğrencilerin birlikte üfledikleri mendilin neden daha uzağa gittiği üzerinde konuşulur.

 

rüzgar etkinlikleri