Okul Öncesi Fen Etkinlikleri – Turuncu Buz Deneyi

Öğretmen sınıfa içerisinde turuncu renkte nesnelerin olduğu bir sepetle gelir. Öğrencilerle birlikte çember şeklinde oturulur ve sepet çemberin ortasına boşaltılır. Nesnelerin rengi sorulur. Turuncu cevabına ulaşıldıktan sonra öğrencilerden nesneleri tek tek incelemeleri ve “Turuncu havuç, turuncu bere, turuncu portakal, turuncu fırça vb.” şekilde betimlemeleri istenir. Her nesne hakkında betimleme yapılır ve ardından “Turuncu nelerin var oyunu?” oynanır.

Müzik açılır. Öğrencilerden müzik bitene kadar çemberin ortasındaki nesnelerden bir tane almaları ve sınıfta buldukları turuncu başka bir nesnenin yanına gitmeleri istenir. Müzik kapandığında tek tek “Turuncu nelerin var?” diye sorulur. “Turuncu …… ve turuncu …… var.” şeklinde cevaplamaları için rehberlik edilir. Her öğrencinin cevabı alındıktan sonra öğrencilere çevremizdeki her varlığın bir rengi olduğu, bazı renklerin birbiriyle karıştırılarak başka renkleri oluşturduğu bilgisi verilir. Kırmızı, sarı ve mavi renklerin ana renkler olduğu ve bunların karışımıyla oluşan renklere ara renkler dendiği belirtilir. “Hangi iki rengi karıştırarak turuncu rengi elde edebiliriz?” denerek öğrencilerin tahmin etmeleri istenir.

“Şimdi hep birlikte turuncu rengin, hangi renklerin karışımıyla oluştuğunu öğreneceğiz” denerek masalara geçilir. Daha önceden hazırlanan buz kalıbında dondurulmuş kırmızı ve sarı renkte su-boya karışımı ile plastik tabaklar dağıtılır. Öğrencilerden elleriyle buzları eritmeleri ve buzlar eridikçe karışmasını sağlamaları istenir. Elde edilen turuncu renkteki suyla serbest sulu boya çalışması yapılır. Yapılan çalışmalar panoda sergilenir.

 

turuncu buzlar