Okul Öncesi Öykü Oluşturma Etkinliği – Öykü Kavanozu

Öğretmen bir torbanın içine kenarlarından kesilmiş çeşitli hayvan, yiyecek, taş, ağaç, su damlası, bulut, güneş vb. görsellerin olduğu kartlar koyar. Torbanın içinde ne olabileceği sorularak dikkatleri çekilir. Öğrencilerden sırayla torbanın içinden bir tane figür çekmeleri ve bununla ilgili bir cümle kurmaları istenir. Kurulan cümlelerden bir hikâye oluşturulacağı söylenir. Sıradaki öğrenciden arkadaşının kurduğu cümleyle ilişkili olarak kendi seçmiş olduğu figürle yeni bir cümle kurması söylenir. Öğrencilerin sırayla öyküyü devam ettirmeleri sağlanır (Örneğin; torbadan sırasıyla ağaç ve taş görseli çekilmiş ise “O gün çınar ağacı çok yorgundu. ” ardından da “Çınar ağacı aşağıya baktığında yerdeki taşı gördü” gibi cümlelerle hikâyeye yeni kartlar çekilerek devam edilir). Kurulan cümleler bir kâğıda not edilir ve etkinlik sonunda öykü okunur. Torbadan çektikleri figürleri bir kâğıda yapıştırarak resmi tamamlamaları istenir.

öykü etkinlikleri