Okul Öncesi Oyun Etkinlikleri – Asansör Aşağı Yukarı

Öğretmen öğrencilere daha önce asansöre binip binmediklerini sorar. Öğrencilerin cevabı alındıktan sonra asansör görselleri gösterilir. Asansörün nasıl çalıştığı içinde neler olduğu anlatılır.

Öğrencilere büyük karton kutu verilir ve bu kartondan bir asansör maketi yapmaları istenir. Asansör maketinin kenarına 1’den 9’a kadar sayılar yazılır ve yukarı aşağı yön okları yapıştırılır.

Yapılan asansör sınıfta uygun bir yere yerleştirilir. Öğrencilere 1’den 9’a kadar sayı kartları karışık bir şekilde verilir. Öğrenciler asansörün önünde asansöre binmek için bekleyen kişileri canlandırırlar. Öğretmen şu anda 5. katta olduklarını söyler.

Hepsi ellerinde yazılı olan kata inecek ya da çıkacaklardır. Öğrenciler beşinci katta olduklarını varsayarak ellerindeki sayılara göre yukarı mı aşağı mı ineceklerini belirten oklara basarak asansöre binerler. Oyunun ardından öğrencilerle birlikte şarkı söylenir. Öğrencilere rol verilerek şarkının sözlerine göre canlandırma yapmaları istenir.

Yukarı çık yukarı çık yukarı çık minik ördekçik
Aşağı in aşağı in aşağı in aşağı in minik ördekçik
Yukarıda annen var aşağıda kardeşlerin
Yukarı çık anneni öp anneni öp minik ördekçik.
Aşağı in kardeşini öp kardeşini öp minik ördekçik

 

asansör etkinliği

 

asansör etkinliği