Okul Öncesi Oyun Etkinlikleri – Hareket Zamanı

Öğretmen, “Haydi şimdi hareket zamanı, spor yaparak sen de koru sağlığını” sözleri ezgili bir şekilde söyleyerek öğrencilerin dikkatini çeker. Spor yapmanın neden gerekli olduğu, sağlığımızı korumak için başka neler yapılabileceği gibi sorular sorulur. Çember oluşturularak ısınma hareketleri yapılır. İçinde hızlı ve yavaş ritimlerin olduğu müzik açılır. Ritme uygun olarak, parmak ucu ve topuk üzerinde yürüme, galop yaparak yürüme vb. hareketler yapılır. Öğrencilerden ikili eş olmaları istenerek bu yürüyüşleri eşli olarak da yapmaları istenir.

Farklı yürüyüşlerin ardından birer metrelik iki ucu düğümlü halatlar zemine, yarım metre aralıklarla yan yana dizilir. Öğrencilerden merdiven görünümündeki halatların aralarından tek ayak çift ayak zıplayarak ilerlemeleri istenir. Eşli yürüme çalışmasındaki eşlerin tekrar bir araya gelmeleri istenir. Ardından eşlere birer minder verilir ve minderlerin aralarında birer metre aralık bırakarak üzerine basmaları istenir.

Minderin üzerindeki eşler, halatı karşılıklı tutar. Müzik açıldığında halatı karşılıklı çekerek eşini minderin dışına çıkarmaya çalışırlar. Bu çalışmaya öğrencilerin ilgilerine göre devam edilir. Öğrencilerden minderlerini alıp çember şeklinde oturmaları istenir. Birlikte nefes egzersizleri yapılır. Bu hareketlerin yanı sıra halatlarla ip atlama, halat altından sürünerek geçme gibi çalışmalar da yapılabilir.

 

okul öncesi jimnastik