Okul Öncesi Oyun ve Hareket Etkinlikleri – Sembolleri Öğreniyoruz

Öğrencilere kadın, erkek sembolleri ve dur işareti gösterilir. Ne anlama geldikleri, çevrelerinde bu işaretleri görüp görmedikleri hakkında sohbet edilir.
• Bu görsellerle bir oyun oynanacağı söylenir. Görsellerden hangisi gösterilirse ilgili grup yürür. (Sadece kızlar, sadece erkekler, aynı anda.) “Dur!” işareti grupların durup yerine oturması için kullanılır.
• Dur işareti ile ilgili konuşulur. Hareket eden varlıkları dur işaret olmadan başka ne şekilde durdurabileceğimiz hakkında sohbet başlatılır.
• Komut kavramına ulaşılır. Şimdi yürümenin komut ile yapılacağı bilgisi verilir. Öğrenciler serbest olarak sınıf içinde yürürler. “Dur!” komutu verilince dururlar ve verilen yürüme yönergesine uygun olarak yürürler.
• “Yavaş yavaş yürü, hızlı hızlı yürü, eğilerek yürü, sayı sayarak yürü, sıçrayarak yürü, hoplayarak yürü, yan yan yürü, galop yaparak yürü, kayma adımı yaparak yürü, yengeç gibi yürü, topuk-parmak ucu yürü, parmak ucunda yürü, topuk üzerinde yürü, ayağının yanına basarak yürü, ileri yürü, geri yürü”vb. yönergeler verilir. Çalışma sonrası “Vücudumuzun hangi bölümü ile hareket ettik? Çalışmada vücudumuzun hangi bölümü yoruldu? vb.” sorularla öğrencilerin dikkatleri ayaklarına çekilir.
• Öğrencilerle ayak kalıpları verilir. Her öğrenci kalıpları keserek çıkartır.
• Kalıplar zemine ileri-geri yürüyüş izlenimi verecek şekilde yerleştirilir.
• İki yöndeki ayak izlerinin sonuna da bazı nesneler koyulur. Öğrenciler başlangıç çizgisine gelirler ve verilen yönergeler doğrultusunda nesnelere ulaşırlar (İleri yürü, geri yürü). Nesnenin ne işe yaradığını söylerler. Her öğrenci oynayana kadar çalışmaya devam edilir.

kadın erkek sembolleri okul öncesi