Oyuncaklarımı Paylaşıyorum

oyuncaklarımı paylaşıyorum (2)

 

 

Her öğrenci sınıftan istediği bir oyuncağı alıp dans etmeye başlar. Müzik durunca her öğrenci elindeki oyuncağını seçtiği bir arkadaşına verir. Tüm çocuklar oyuncağı değiştirdikten sonra müzik tekrar çalar ve oyuncakla dansa devam ederler.

Dans edildikten sonra herkes oyuncağı elinde bir çember oluşturur ve otururlar. Öğretmen oyuncakların paylaşılmasıyla ilgili sohbet etmeye başlar. Paylaşmanın neden önemli olduğunu, eşyalarımızı etrafımızdakilerle paylaşmazsak neler hissedebileceklerini sorar.

Öğretmen oyuncağını paylaşmayan iki çocuk resmi gösterir. Resimdeki problemin ne olduğunu, her iki tarafın neler hissettiği, iki tarafında mutlu olması için nasıl bir çözüm yolu bulunabileceği fikirlerini öğrencilerin düşünmesi sağlanır.

Sınıfta iki gönüllü öğrenci seçilir ve görseldeki gibi oyuncağını paylaşmayan iki çocuk gibi rol yaparlar, böylece empati kurulması sağlanır ve çözüm yolları üretilmesi öğrenilmiş olur.