Piaget’in zihinsel gelişim kuramı

SORU:1 Organizmanın çevresine uyum sağlamasını gerçekleştiren özellikler nelerdir?

1.Sorunun yanıtı:Bu soruya yanıt kolaydır. Çocuğun dış dünyaya uyumu sahip olduğu zararın çevre ile etkileşiminin kombinasyonu sayesinde meydana gelir. Asimilasyon ve akodomasyon biolojik terimlerdir. Özümlemede hala hazırda kazanılmış tepkiler söz konusudur. Akodomasyon ise tepkinin değişikliğe uğramasıdır.Bir organizmanın zaten bildiği bazı hareketlerle tepkide bulunması durumunda özümleme yaptığı söylenir.Diğer yandan davranışda değişiklik yapması gerekirse akodomasyondan söz edilir.Uyum sağlama hem asimilasyonnu hemde akodomasyonu içerir.Çünkü yeni davranış daha önceki öğrenmeden kökünü alır.

SORU:2 Yaşayan organizmaları en faydalı en kesin en basit olarak sınıflandırma yolu nedir?

2.Sorunun yanıtı:İkincisi davranışı gruplandırmadır.Piaget insan gelişimini bir basamaklar serisi diye düşünür.Bunların her biri belli özellikleri içerir.Her basamağa ait kriterler çocuğun zihinsel fonksiyonlarının özellklerini kapsar.Piaget’in geniş anlamda zeka fonksiyonlarının özellikleri,ile kastetmek istediği 2. soruya yanıttır.Basit olarak ifadelendirilirse Piagat teorisi insna gelişimi çocuğun farklı yaşlardaki davranış özelliklerini betimleyerek sınıflar.Bu sınıflama eğiticilere çocuğu anlamada yardımcı olur.

1 Yorum

Yoruma kapalı.