Şemsiyenin Üstünde Altında Yanında

Kelebek, çiçek, tavşan kuklaları ve bir şemsiye sınıfın uygun bir yerine yerleştirilerek öğrencilerin bir süre oynamalarına fırsat verilir. ‘Şemsiyenin Üstünde’ şarkısı kelebek, çiçek ve tavşan kuklaları şarkıda yeri geldiğinde şemsiyenin uygun yerine koyularak söylenir.

Şemsiyenin üstünde küçük beyaz kelebek
Uç desem uçmaz
Kaç desem kaçmaz
Gel desem gelmez
Küçük beyaz kelebek
Şemsiyenin altında küçük masum bir çiçek
Aç desem açmaz
Kok desem kokmaz
Gel desem gelmez
Küçük masum bir çiçek
Şemsiyenin yanında küçük beyaz tavşancık
Hop desem hoplar
Zıp desem zıplar
Öp desem öper
Minik beyaz tavşancık.

Şarkının ardından öğrencilerle sınıftaki nesnelerin neyin altında neyin üstünde neyin yanında olduğuna yönelik sorular sorularak sohbet edilir.

Aynı etkinlik İngilizce olarak yapılarak öğrencilere İngilizce yönler öğretilmiş olur.

hayvan kuklaları

 

ingilizce yönler