Takvim Etkinliği

Güne başlama zamanında veya günün uygun bir zamanında öğrencilerle takvim zamanı yapılır. Öğrencilere çeşitli takvim örnekleri gösterilir, takvimin ne işe yaradığı sorulur. Öğrencilerin cevapları arasından takvimle ilgili temel bilgilere yakın olanlar vurgulanıp kullanılarak takvimin ne olduğu hakkında öğrencilerle beraber sohbet edilir.

Takvim şablonu, ayın günlerini gösteren 1-31 arası rakamlar, ayların isimleri, yılı gösteren rakam, haftanın günlerinin etiketleri gösterilerek tanıtılır. İçinde bulunulan günün tarihi söylenir ve takvimin üzerine ayın kaçıncı günü olduğu, içinde bulunulan ay, sene ve günün etiketleri yerleştirilir.

Daha sonra hava durumu kartları gösterilir, öğrencilerden sembolleri incelemeleri istenir. Bu sembollerin neyi ifade ettiği sorulur, cevaplara göre semboller öğrencilere açıklanır. Bu günün takvimdeki hücresine o günün hava durumunu temsil eden hava durumu etiketi yerleştirilir.

Üzerinde hava durumu sembolü olan kâğıtlar öğrencilere istekleri doğrultusunda dağıtılır. Boyalar verilir. Öğrencilerden sembole uygun olarak resim tamamlama çalışması yapmaları istenir. Resmini tamamlayan öğrencilerin çalışmalarına isimlerini ve bugünün tarihini yazmaları istenir. Takip eden günlerde takvim zamanı çalışması günlük olarak sürdürülür.

 

takvim etkinliği