Termometre Etkinliği

Öğretmen termometre ile sınıfa girer. Termometrenin ne olduğu, nerelerde kullanıldığı ile ilgili öğrencilere soru sorar ve bilgi düzeyleri kontrol edilir. Ardından öğretmen termometrenin ne olduğunu, hangi alanlarda kullanılıp ne işe yaradığı ile ilgili öğrencilere anlatım yapar.

Daha sonra birine sıcak diğerine soğuk su koyulan kapların termometre ile sıcaklıklarının ölçüleceği söylenir. Termometreler suların içine aynı anda yerleştirilir ve tüm öğrenciler, termometrenin içindeki cıvanın değişiminin gözlemlenmesi için uyarılır.

Belli bir süre sonra termometre sıvıların içerisinden çıkarılır ve sıvıların derecelerine bakılır. Hangi sudaki termometrenin sıcaklığı düşük hangisinin yüksek olduğu kontrol edilir. Öğrencilerden suya ellerini sokarak hangisinin sıcak hangisinin soğuk olduğunu kontrol etmeleri istenir.

Öğretmen kartonlardan daha önce hazırlamış olduğu biri yüksek diğeri düşük ısıyı gösteren büyük termometre görsellerini sınıfın karşılıklı iki duvarına asar.
Öğrencilerden sıcak dendiğinde yüksek ısıyı gösteren termometreye, soğuk dendiğinde düşük ısıyı gösteren termometreye koşmaları istenir. Öğretmen bazen öğrencileri yanıltmaya çalışır. Yanılan oyundan çıkar.

 

termometre etkinliği

 

termometre etkinliği

 

termometre etkinliği

 

termometre etkinliği